กิจกรรม

กิจกรรมออกบู๊ท
จังหวัด นครนายก
ปี 2562
งานออกบู๊ท
พบตัวแทนจำหน่าย
กรุงเทพฯ ปี 2561
กิจกรรมเข้าเยี่ยม
และตรวจเช็คประจำปี
ครัั้งที่ 2 ปี 2561
กิจกรรมทำบุญสำนักงาน
ประจำปี 2561
งานออกบู๊ท
พบตัวแทนจำหน่าย
จ.อุดรธานี ปี 2560
กิจกรรมเข้าเยี่ยมลูกค้า
และตรวจเช็คระบบ
ประจำปี 2560
กิจกรรมเน็ททริกซ์ให้น้อง ปี 1
จ.สุพรรณบุรี ปี 2560
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่
และตรวจเช็คระบบ
ปี 2559
กิจกรรมวันสงกรานต์
และตรวจเช็คระบบ
ปี 2559
กิจกรรมจิตอาสา
จ.น่าน ปี 2558
กิจกรรมออกบู๊ท
จังหวัด นครนายก
ปี 2562
งานออกบู๊ท
พบตัวแทนจำหน่าย
กรุงเทพฯ ปี 2561
กิจกรรมเข้าเยี่ยม
และตรวจเช็คประจำปี
ครัั้งที่ 2 ปี 2561
กิจกรรมทำบุญสำนักงาน
ประจำปี 2561
งานออกบู๊ท
พบตัวแทนจำหน่าย
จ.อุดรธานี ปี 2560
กิจกรรมเข้าเยี่ยมลูกค้า
และตรวจเช็คระบบ
ประจำปี 2560
กิจกรรมเน็ททริกซ์ให้น้อง ปี 1
จ.สุพรรณบุรี ปี 2560
กิจกรรมวันสงกรานต์
และตรวจเช็คระบบ
ปี 2559

กิจกรรมวันสงกรานต์

และตรวจเช็คระบบ
ปี 2559
กิจกรรมจิตอาสา
จ.น่าน ปี 2558
ที่ตั้ง
55 รามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

foot3

ติดต่อ
+66 (0) 2 369 2829
csinfo@nettrix.co.th

We serve Telecom Solutions to your Business
foot6
foot7
foot8
ที่ตั้ง
55 รามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

foot3

ติดต่อ
+66 (0) 2 369 2829
csinfo@nettrix.co.th

youtube-icon
face
We serve Telecom Solutions to your Business
foot6
foot7
foot8